Giấy phép

Tư vấn xin cấp mới, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh tất cả các loại giấy phép con có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

Phòng Doanh nghiệp - Tài chính - Đầu tư

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật