Đại diện sở hữu trí tuệ

Xã hội, kinh tế và khoa học công nghệ phát triển thì hoạt động bảo hộ càng được chú ý, bảo vệ. QGVN cung cấp đầy đủ, chuyên nghiệp, hiệu quả các giải pháp pháp lý để hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ sở hữu trí tuệ, và đại diện sở hữu trí tuệ.

Phòng SHTT và Dân sự

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật