Ngoài cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên biệt có chất lượng cao, QGVN còn giúp khách hàng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác hỗ trợ cho công tác pháp chế và hành chính của doanh nghiệp. QGVN hội tụ đủ các Luật sư và các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệp để có thể đào tạo và hỗ trợ về kiến thức pháp lý liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.