Dự án - Hạ tầng

QGVN là Hãng Luật hàng đầu tư vấn pháp lý cho các dự án cơ sở hạ tầng có quy mô lớn. QGVN tôi tư vấn cho các chủ đầu tư và các bên cho vay trong mọi vấn đề pháp lý trong việc phát triển, xây dựng, tài trợ và mua bán sáp nhập các dự án cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Việt Nam.
 
QGVN hiểu rõ về sự phức tạp trong công việc của khách hàng và nổi bật nhờ kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực hạ tầng, thể hiện qua các dịch vụ tư vấn đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và khách hàng tìm đến QGVN để được hưởng một dịch vụ tư vấn đáng tin cậy.
 
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là một thế mạnh đặc biệt của QGVN trong lĩnh vực tư vấn dự án hạ tầng cho các nhà đầu tư dự án, bên cho vay, chính phủ nơi thực hiện dự án, nhà thầu xây dựng, nhà đầu tư vốn và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác. Khách hàng tin tưởng và chỉ định các luật sư của QGVN để được cung cấp các ý kiến pháp lý chuyên biệt.
 
Các lĩnh vực hoạt động của QGVN:
 
Dự án giao thông
 
Dự án cảng biển
 
Dự án cung cấp nước sạch và xử lý nước thải
 
Dự án hạ tầng xã hội
 
QGVN có thể sử dụng các kinh nghiệm tài trợ dự án để hỗ trợ khách hàng trong các cấu trúc tài trợ có quy mô lớn và phức tạp. QGVN có được kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực này thông qua việc tham gia tư vấn các dự án PPP có quy mô lớn tại Việt Nam và Mỹ.
Phòng Dự án - Xây dựng - Bất động sản

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật