Thuế

Tư vấn pháp lý các loại hình thuế; xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế; hiểu và đáp ứng tuân thủ quy định về thuế của doanh nghiệp; thực hiện các chiến lược thuế nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp; giải quyết bất đồng phát sinh với cơ quan thuế; và quản lý các vấn đề về kế toán và báo cáo thuế.

Phòng Doanh nghiệp - Tài chính - Đầu tư

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật