Thư viện ảnh & Video

Hình ảnh Luật sư sáng lập và điều hành QGVN Mai Hữu Đức tham gia Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh

Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh là kỳ đại hội quan trọng đánh dấu bước phát triển mới cả về định hướng chiến lược phát triển và bộ máy nhân sự lãnh đạo Đoàn. Đại hội mở ra thời kỳ mới hội nhập, phát triển và vững mạnh cho sự đóng góp của Luật sư trong tỉnh và cả nước.

Dịch vụ nổi bật