Đại diện tố tụng

Lĩnh vực Hình sự & Tranh chấp luôn là lĩnh vực nóng bỏng và xảy ra thường xuyên trong đời sống xã hội phức tạp. QGVN với các Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm cùng kỹ năng hành nghề tại các cơ quan tố tụng ở các cấp và các trung tâm trọng tài uy tín sẽ tư vấn và hỗ trợ pháp lý đầy đủ cho mọi khách hàng. QGVN cung cấp dịch vụ pháp lý thông qua việc đại diện tố tụng, tư vấn pháp luật hình sự và đại diện tại các cơ quan tố tụng. Không chỉ đối với hoạt động tố tụng trong nước, chúng tôi cũng cung cấp các dịch pháp lý tại các cơ quan tố tụng quốc tế như các Tòa án quốc tế và các Trung tâm trọng tài quốc tế.

Phòng Tố tụng

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật