Cơ sở hạ tầng

QGVN là Hãng Luật hàng đầu về lĩnh vực bất động sản và xây dựng với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng xuyên suốt toàn bộ dự án.
 
Kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực xây dựng, dự án và tài chính ngân hàng cho phép QGVN tiếp tục phát triển và tiếp nối các thành công đã đạt được với khách hàng trong quá khứ.
 
QGVN còn cung cấp dịch vụ pháp lý trong các vụ việc tư vấn và giải quyết tranh chấp bao gồm cơ cấu và chiến lược mua sắm, quy trình đấu thầu, các vấn đề pháp lý về liên doanh, phân bổ rủi ro trong các dự án xây dựng phức tạp, tài liệu dự án, quản lý hợp đồng, chỉ định nhà thầu và trách nhiệm nghề nghiệp, giải quyết tranh chấp.
 
QGVN thường được khách hàng chỉ định tư vấn về việc lập cơ cấu và hoàn tất giao dịch đối với các dự án xây dựng và lắp đặt kỹ thuật quy mô lớn tại Việt Nam. QGVN hỗ trợ với khách hàng soạn thảo và đàm phán các loại hợp đồng thiết kế và xây dựng (D&C), hợp đồng tổng thầu (EPC) và các loại hợp đồng xây dựng khác. QGVN có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư và nhà thầu trong việc đàm phán các điều khoản trong Hợp đồng FIDIC (mẫu hợp đồng của Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn) trong nhiều dự án trọng yếu.
 
Kinh nghiệm hoạt động của QGVN trong các lĩnh vực:
 
Xây dựng và kỹ thuật
 
Bất động sản
 
Đội ngũ luật sư hàng đầu của QGVN với các luật sư thành viên giàu kinh nghiệm hoạt động xây dựng về hạ tầng tư và hạ tầng công cộng, phương tiện công cộng, dự án công nghiệp và phát triển thương mại, kết hợp với vốn kiến thức pháp lý sâu rộng cùng cách tiếp cận thực tế đã góp phần tư vấn, đàm phán thành công với các đối tác trong các dự án quy mô lớn tại Việt Nam. 
Phòng Dự án - Xây dựng - Bất động sản

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật