Quản trị & Tuân thủ

Công tác kiểm tra, rà soát và tuân thủ đòi hỏi việc doanh nghiệp có hệ thống văn bản hành chính, quản trị được xây dựng, ban hành, sắp xếp khoa học và ổn định hơn. Đối với các doanh nghiệp khi chưa có bộ máy kiểm soát thì việc hỗ trợ về kiểm soát và tuân thủ là cần thiết để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tế.

Kinh nghiệm luật sư doanh nghiệp của các luật sư QGVN là một thế mạnh đảm bảo cho những tư vấn phù hợp với yêu cầu của khách hàng để bảo đảm tính tuân thủ trong môi trường pháp lý có nhiều thay đổi tại Việt Nam.
 
Thế mạnh của QGVN là có thể xác định được các yêu cầu nội bộ về quy định và các rủi ro gắn liền với các quy định đó cũng như có thể tư vấn các giải pháp thực tế để giải quyết những vấn đề đó dựa trên thông lệ thị trường tốt nhất.
 
Cùng với hệ luật kiến vững trãi và nhạy cảm kinh doanh, các chuyên gia của QGVN đưa ra các giải pháp tối ưu đảm bảo mục tiêu kinh doanh mà vẫn thi hành đúng theo các quy định của luật pháp quốc tế và nước sở tại.
 
Các lĩnh vực tư vấn của QGVN:
 
Dịch vụ tài chính
 
Năng lượng và cơ sở hạ tầng
 
Môi trường và quy hoạch
 
Đầu tư nước ngoài
 
Phát hành cổ phiếu lần đầu và niêm yết trên sàn chứng khoán
 
Tái cấu trúc và tư nhân hóa
 
Thuế quan
 
Viễn thông và truyền thông
 
Thương mại quốc tế
 
Phòng Dịch vụ - Đào tạo - Hỗ trợ

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật