Chứng khoán & T.T vốn

Hoạt động đầu tư luôn diễn ra sôi động, phức tạp, trên phạm vi rộng và liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau nên doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư luôn cần phải có tư vấn, hỗ trợ pháp lý của Luật sư tư vấn. Các Luật sư của QGVN đặc biệt có nhiều kinh nghiệm về tư vấn pháp lý cho các hoạt động đầu tư, thương mại, đấu thầu và các hoạt động chứng khoán và thị trường vốn trong và ngoài nước. Khi có được sự tư vấn của QGVN, khách hàng sẽ có được sự hỗ trợ đầy đủ, tận tâm cũng như có nhìn nhận chính xác nhất về mặt pháp lý trước khi đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh của mình.

Nhóm luật sư về thị trường vốn của QGVN có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các bên phát hành và bên bảo lãnh phát hành trong các giao dịch phát hành chứng khoán trên nhiều lĩnh vực ngành nghề.

QGVN có kiến thức chuyên sâu về độ phức tạp trong các vấn đề pháp lý của thị trường đang phát triển để tư vấn cho các ngân hàng đầu tư và các công ty lớn về cấu trúc và đàm phán các giao dịch phát hành chứng khoán vốn và chứng khoán nợ tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế.
 
Các lĩnh vực QGVN tham gia tư vấn gồm:
 
Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
 
Phát hành cổ phiếu các đợt tiếp theo
 
Phát hành quyền
 
Niêm yết trên sàn chứng khoán
 
Trái phiếu chuyển đổi
 
Chứng khoán vốn và chứng khoán hỗn hợp
 
Phát hành trái phiểu có lợi suất cao
 
Tài chính cấu trú
Phòng Doanh nghiệp - Tài chính - Đầu tư

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật