Doanh nghiệp

Các vấn đề pháp lý liên quan tới doanh nghiệp luôn đa dạng và phức tạp. Điều này được thể hiện ở nội dung và phạm vi của các quy định pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. QGVN cung cấp các giải pháp pháp lý toàn diện, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp. Phạm vi tư vấn tập trung chủ yếu nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực:

Giấy phép: Tư vấn xin cấp mới, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh tất cả các loại giấy phép con có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

M&A và Tái cấu trúc: Tư vấn chiến lược thâu tóm và giành quyền kiểm soát; xác định giá trị doanh nghiệp; đánh giá rủi ro pháp lý doanh nghiệp; kiểm toán tài chính; soạn thảo hồ sơ mua bán sáp nhập; tư vấn pháp lý trong quá trình M&A; tư vấn pháp lý để tái cơ cấu, tổ chức lại hoạt động doanh nghiệp.

Lao động & Việc làm: Tư vấn pháp lý liên quan tới vấn đề lao động trong nước và nước ngoài, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, chế độ cho người lao động và những vấn đề khác có liên quan

Tư vấn Doanh nghiệp: Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động đăng ký kinh doanh; hoạt động nội bộ của các cổ đông; hội đồng quản trị; hội đồng thành viên; đại hội đồng cổ đông công ty và tư vấn pháp lý cho các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác.

 

Phòng Doanh nghiệp - Tài chính - Đầu tư

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật