Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên,...
 
Để thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh ngoài kiến thức về thủ tục hành chính thì người thực hiện cần hiểu biết pháp luật để đảm bảo thực hiện thủ tục đúng pháp luật, tránh bị xử phạt hành chính liên quan.
 
 
► Các nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 
- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 
- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 
- Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên);
 
- Vốn điều lệ.
 
Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi những thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với những thông tin mới.
 
 
 
► Các nội dung thông báo thay đổi
 
Không phải chỉ thay đổi 4 nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh mà khi doanh nghiệp thay đổi những nội dung sau phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh:
 
- Ngành, nghề kinh doanh
 
- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 
- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
 
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
 
- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
 
- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 
- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
 
- Thông tin đăng ký thuế
 
Lưu ý: Doanh nghiệp thay đổi các nội dung trong phần thông báo thay đổi sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 
Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi nhiều nội dung mà trong đó có thay đổi cả phần “đăng ký thay đổi” và phần “thông báo thay đổi” thì doanh nghiệp sẽ đươc cấp song song cả giấy chứng nhận và giấy xác nhận.
 
 
 
► Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tại QGVN
 
- Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi tên công ty; thay đổi trụ sở doanh nghiệp; thay đổi điện thoại; Website; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tăng, giảm vốn điều lệ; Chức danh người quản lý; thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thay đổi thành viên; Thay đổi cơ cấu vốn góp….
 
- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;
 
- Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký dấu (nếu phát sinh); Các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có);
 
- Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
 
- Tư vấn miễn phí các vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp sau sử dụng dịch vụ;
 
- Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật liên quan đến đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp qua email.
 
 
► Doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin sau khi sử dụng dịch vụ tại QGVN
 
- Cung cấp danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung;
 
- Cung cấp Bản gốc đăng ký kinh doanh;
 
- Cung cấp Giấy CMND có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật);
 
- Cung cấp Chứng chỉ hành nghề phô tô có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề)
 
- Cung cấp Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định).
 
 
   Trên đây là nội dung tư vấn của QGVN, để rõ hơn thông tin hoặc mong muốn sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 (24/7) để gặp Luật sư tư vấn.