Lĩnh vực hành nghề

QGVN được đánh giá là một trong những Hãng Luật hàng đầu với các dịch vụ pháp lý hiệu quả, uy tín và chuyên nghiệp. QGVN cung cấp các dịch vụ pháp lý chủ yếu ở các lĩnh vực sau:
•   Doanh nghiệp
•   Dân sự
•   Đầu tư
•   Hình sự và Tranh chấp
•   Sở hữu trí tuệ
•   Tài chính
•   Dự án & Hạ tầng
•   Đào tạo & Tư vấn nội bộ
•   Dịch vụ pháp lý thường xuyên
Ngoài ra, QGVN còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện dựa trên hoạt động kinh doanh và các nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ nổi bật