Lao động & Việc làm

Đội ngũ luật sư phụ trách về lao động của QGVN có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu, cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng, thấu đáo và toàn diện cho khách hàng - từ các tập đoàn quốc tế cho đến các khách hàng cá nhân đơn lẻ - trong các lĩnh vực về lao động, việc làm, đào tạo nghề, tiền lương và phúc lợi lao động và các lĩnh vực khác có liên quan đến lao động. 
 
Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu để đưa ra các ý kiến tư vấn pháp lý có tính thực tiễn cao, hỗ trợ giúp khách hàng xử lý nhiều vấn đề có liên quan tới lao động, từ việc tiến hành điều tra các đơn tố cáo nội bộ về lao động, xử lý tranh chấp lao động, đình công, lãn công, chấm dứt quan hệ lao động v.v… Đội ngũ luật sư chuyên trách về lao động của chúng tôi có năng lực và kỹ năng để nhìn nhận, nghiên cứu, đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ và từ nhiều cách tiếp cận, có kinh nghiệm giúp khách hàng xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động một cách thấu đáo nhất, dù là thông qua thương lượng hòa giải hay giải quyết tranh chấp tại tòa án. 
 
Các dịch vụ về lao động của chúng tôi bao gồm: 
 
Xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ doanh nghiệp;
 
Cung cấp các khóa đào tạo, cập nhật thông tin về lao động cho chủ doanh nghiệp và các nhân sự chủ chốt;
 
Tư vấn dịch vụ liên quan đến cử lao động đi đào tạo tại nước ngoài;
 
Tái cơ cấu, cấu trúc lao động;
 
Tư vấn cấu trúc các chương trình luân chuyển nhân viên;
 
Thương lượng và hòa giải trong các tranh chấp lao động;
 
Xử lý tranh chấp lao động tại tòa án.
Phòng Doanh nghiệp - Tài chính - Đầu tư

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật