Tư vấn thường xuyên

Tư vấn thường xuyên Lĩnh vực Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên trên cơ sở phí định kỳ thực hiện các dịch vụ pháp lý cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường của khách hàng là đối tượng thuộc lĩnh vực này của QGVN. 

Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng của mình trở thành khách hàng sử dụng Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên trên cơ sở phí định kỳ và duy trì quan hệ lâu bền với chúng tôi. Để hợp thức hóa mối quan hệ này, QGVN sẽ ký kết Hợp đồng Tổng thể về Tư vấn Pháp lý theo phí định kỳ với khách hàng. Căn cứ theo phí dịch vụ cố định hàng tháng, văn bản hợp đồng này thể hiện cam kết của QGVN về việc đóng vai trò là luật sư tư vấn pháp lý thuê ngoài của khách hàng tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn hợp đồng và cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý của tất cả các luật sư thuộc QGVN thông qua các phòng ban lĩnh vực khác nhau của Công ty.

Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 15 năm của mình, QGVN đã là luật sư tư vấn pháp lý trên cơ sở phí định kỳ cho các công ty nội địa và tập đoàn đa quốc gia khác nhau tại Việt Nam. Hơn nữa, vì là dịch vụ đặc biệt dành cho khách hàng là đối tượng thuộc một hợp đồng riêng biệt, QGVN đã đáp ứng yêu cầu về chi tiết của khách hàng và thuyên chuyển luật sư của mình để đáp ứng yêu cầu đặc biệt của khách hàng, hoặc thực hiện các dự án cụ thể hoặc làm công việc của luật sư nội bộ tại các địa điểm của khách hàng trong thời gian cố định theo thỏa thuận của hai bên.

  • Tư vấn pháp luật thường xuyên

    Tư vấn pháp luật thường xuyên

    Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp việc tránh được các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh, đảm bảo tối đa quyền lợi cũng như thực hiện đúng, cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng hướng tới. 
Phòng Dịch vụ - Đào tạo - Hỗ trợ

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật