Pháp chế nội bộ

Pháp chế nội bộ Chúng tôi nhận thức được rằng một số khách hàng do quy mô và những hạn chế về mặt tài chính mà không thể thuê được luật sư nội bộ (luật sư làm việc thường xuyên cho công ty để nhận tiền lương định kỳ) và vì vậy có một bộ phận đặc biệt được gọi là “Tư vấn nội bộ” được thành lập trong QGVN. Nhóm này phụ trách đáp ứng những nhu cầu pháp lý trong việc kinh doanh thường ngày của khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi và các luật sư được cung cấp như là một giải pháp với chi phí hiệu quả, cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp có thể thực hiện tốt nhất những công việc của họ để điều hành doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp mà nhu cầu pháp lý là lớn, một trong số những luật sư của chúng tôi có thể tới làm việc toàn thời gian tại văn phòng của khách hàng.

Dịch vụ này dựa trên nền tảng giá trị và giúp khách hàng cắt giảm những chi phí pháp lý đồng thời tận dụng được chuyên môn về pháp luật của công ty chúng tôi. Dịch vụ này được điều chỉnh chp phù hợp đối với từng khách hàng, nhưng phí dịch vụ trong hầu hết các trường hợp đều hợp lý hơn so với hóa đơn phí đối với dịch vụ pháp lý thông thường mà chúng tôi nhận được từ các khách hàng mà chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý tại từng thời điểm. Mỗi khách hàng đều sẽ có một luật sư được chúng tôi chỉ định mà khách hàng có thể liên lạc vào bất kỳ lúc nào cần thiết, và vị luật sư đó sẽ giám sát sự đại diện pháp lý của khách hàng với một sự chú ý đặc biệt tới những mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Những công việc chính của dịch vụ Tư vấn nội bộ bao gồm:

* Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên, Rà soát những vấn đề về lợi ích của người lao động

* Rà soát và sửa đổi sổ tay nhân viên và nội quy lao động của công ty

* Kiểm toán các trách nhiệm về ủy thác, rà soát và phân tích hợp đồng

* Cam kết không cạnh tranh

* Tư vấn cho khách hàng để kiểm soát những rủi ro về pháp lý

* Thẩm tra chi tiết về M&A

* Đàm phán hợp đồng thuê

* Thỏa thuận về nhà thầu độc lập

* Cung cấp tư vấn qua điện thoại cho các giám đốc điều hành và nhà quản lý

* Xác định, điều chỉnh, gắn kết và quản lý đặc biệt ngoài tư vấn

* Lựa chọn, đánh giá và rà soát thực thể kinh doanh

* Cung cấp chức năng thư ký cho doanh nghiệp

* Chuẩn bị biên bản họp và nghị quyết cho doanh nghiệp

* Lên kế hoạch kinh doanh

* Đàm phán giải quyết tranh chấp

* Cắt giảm lao động, các vấn đề liên quan đến việc cấp phép

  • Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

    Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

    Trong quá trình sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phát sinh các quan hệ cần sự tư vấn hỗ trợ chuyên môn của Luật sư. D oanh nghiệp có thể lựa chọn dịch vụ Luật sư doanh nghiệp được cung cấp bởi các Công ty Luật uy tín với đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia am hiểu trên các lĩnh vực khác nhau và có thể cùng một...
Phòng Dịch vụ - Đào tạo - Hỗ trợ

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật