Dịch thuật văn bản pháp lý

Các văn bản pháp lý vốn phức tạp, đa dạng và ngày càng nhiều trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việc hiểu đúng, đầy đủ ý nghĩa các văn bản này đòi hỏi người dịch thuật phải có hiểu biết sâu sắc về luật pháp và trình độ ngoại ngữ tốt.

Phòng Dịch vụ - Đào tạo - Hỗ trợ

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật