Đào tạo & Tư vấn nội bộ

Đào tạo nội bộ: Ngoài cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên biệt có chất lượng cao, QGVN còn giúp khách hàng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác hỗ trợ cho công tác pháp chế và hành chính của doanh nghiệp. QGVN hội tụ đủ các Luật sư và các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệp để có thể đào tạo và hỗ trợ về kiến thức pháp lý liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

Quản trị & Tuân thủ: Công tác kiểm tra, rà soát và tuân thủ đòi hỏi việc doanh nghiệp có hệ thống văn bản hành chính, quản trị được xây dựng, ban hành, sắp xếp khoa học và ổn định hơn. Đối với các doanh nghiệp khi chưa có bộ máy kiểm soát thì việc hỗ trợ về kiểm soát và tuân thủ là cần thiết để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tế.

Dịch thuật văn bản pháp lý: Các văn bản pháp lý vốn phức tạp, đa dạng và ngày càng nhiều trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việc hiểu đúng, đầy đủ ý nghĩa các văn bản này đòi hỏi người dịch thuật phải có hiểu biết sâu sắc về luật pháp và trình độ ngoại ngữ tốt.

Phòng Dịch vụ - Đào tạo - Hỗ trợ

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật