Dân sự

Lĩnh vực dân sự quy định nhiều quan hệ pháp luật phức tạp và khác nhau. QGVN đưa ra các giải pháp pháp lý hoàn chỉnh, sâu sắc và đáp ứng với mọi yêu cầu của khách hàng. Các lĩnh vực tư vấn của QGVN không chỉ giới hạn trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình, Thừa kế, Thu hồi nợ, Vụ việc dân sự mà còn là các dịch vụ pháp lý phổ biến khác như đại diện theo ủy quyền, các loại hợp đồng dân sự, giao dịch dân sự, các tranh chấp dân sự liên quan tới tài sản hoặc quyền tài sản, quyền dân sự...

Phòng SHTT và Dân sự

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật