* Thủ tục đăng ký sử dụng mã số, mã vạch (MSMV)
* Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh sản xuất phim
* Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
* Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Trình tự thủ tục được quy định như sau:

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;

- Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

- Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT 

Đối tượng thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng

- Thương nhân;

- Tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

Xem thêm Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

Trình tự thực hiện thông báo

* Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo trực tuyến tại địa chỉ online.gov.vn

Các bước thực hiện thủ tục thông báo như sau: 

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống online.gov.vn bằng việc cung cấp thông tin theo mẫu.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

* Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

* Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3

Xem thêm Thủ tục xin Giấy phép mạng xã hội tại Việt Nam

Thời hạn giải quyết

- Đăng ký mở tài khoản: 3 ngày làm việc

- Phản hồi về hồ sơ thông báo: 3 ngày làm việc

- Duyệt thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân.

- Chấm dứt thông tin thông báo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin mà thương nhân, tổ chức, cá nhân không tiến hành bổ sung.

Xem thêm Hoạt động khuyến mại

Kết quả thực hiện

- Công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Danh sách các website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo theo quy định, bao gồm các thông tin sau: 

+ Tên website thương mại điện tử và loại hình website theo thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương; 

+ Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử; 

+ Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu website thương mại điện tử. 

- Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

* Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
* Thủ tục xin giấy phép phân phối rượu
* Thủ tục xin cấp phép treo bảng, biển quảng cáo
* Thủ tục cấp biên bản kiểm tra đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

Trên đây là hướng dẫn cụ thể của QGVN về thủ tục thông báo website thương mại điện tử. Nếu Quý khách hàng vẫn còn thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 để biết thêm chi tiết.