“Hội nghị nhà chung cư sẽ tham khảo các thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cho phù hợp với Điều kiện cụ thể của từng tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư”.
 
Vì vậy, để kinh doanh quản lý vận hành nhà chung cư thì đơn vị phải có tên trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoặc của Sở Xây dựng. Và muốn có tên trên cổng thông tin thì đơn vị quản lý phải đáp ứng đủ điều kiện đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư.
 
Điều kiện: Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng và năng lực theo quy định sau đây:
 
o Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;
 
o Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường;
 
o Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 
QGVN sẽ cung cấp tới quý khách hàng quy trình từng bước để đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh quản lý vận hành nhà chung cư. Cụ thể như sau:
 
Bước 1: Thành lập tổ chức theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có các ngành nghề về các chức năng quản lý vận hành nhà chung cư.
 
- Thành lập doanh nghiệp/hợp tác xã. Tham khảo các gói thành lập doanh nghiệp của QGVN tại đây.
 
- Có các ngành nghề về các chức năng quản lý vận hành nhà chung cư. Cụ thể:
 
o Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 
 
o Vệ sinh nhà cửa và nhữngcông trình khác 
 
o Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 
 
o Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 
 
o Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư 
 
Nếu Quý khách hàng thành lập mới doanh nghiệp thì QGVN sẽ thực hiện đăng ký đầy đủ các ngành nghề về các chức năng quản lý vận hành nhà chung cư và các ngành nghề liên quan cho đơn vị của Quý khách.
 
Nếu Quý khách hàng đã thành lập doanh nghiệp mà chưa có các ngành nghề trên thì QGVN sẽ đăng ký bổ sung ngành nghề cho đơn vị của Quý khách hàng.
 
Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của QGVN tham khảo tại đây.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ xin đăng tải công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoặc của Sở Xây dựng.
 
Thành phần hồ sơ:
 
o Văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoặc Sở Xây dựng) đăng tải công khai thông tin về đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư trên cổng thông tin điện tử.
 
o Văn bản phải có số văn bản; họ tên, chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật; địa chỉ, số điện thoại liên lạc của đơn vị vận hành.
 
o Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 
o Bản sao chứng thực Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh
 
o Quyết định thành lập 4 phòng/bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm: Kỹ thuật; Bảo vệ, an ninh; Dịch vụ, lễ tân và Vệ sinh, môi trường;
 
o Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng/ bộ phận
 
o Sơ đồ tổ chức của công ty: Nêu được thành viên Ban Giám đốc và 4 phòng, bộ phận chuyên môn
 
o Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư.
 
o Bản sao chứng thực các chứng chỉ đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư.
 
Cơ quan có thẩm quyền :
 
o Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoặc
 
o Sở Xây dựng
 
Thời gian :
 
Trước đây theo quy định khoản 3 điều 28 thông tư 02/2016/TT-BXDTBXH thời hạn giải quyết được tính như sau:
 
“Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này, Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm xem xét, kiểm tra; trường hợp đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải có văn bản thông báo đủ điều kiện được quản lý vận hành nhà chung cư cho đơn vị gửi hồ sơ biết, Văn bản thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho hội nghị nhà chung cư tham khảo, quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành. Chỉ có các đơn vị quản lý vận hành có tên trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng mới đủ điều kiện ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư”
 
Tại thông tư 28/2016/TT-BXH hiện tại không quy định cụ thể về thời gian tuy nhiên trên thực tế thông tin sẽ được đăng tải trong khoảng thời gian 20 đến 30 ngày kể từ ngày đơn vi nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 
Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của QGVN về Điều kiện kinh doanh quản lý vận hành nhà chung cư để quý khách hàng tham khảo. Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại hotline bên dưới.