* Thủ tục chia tách công ty mới nhất 2019
* Trình tự thực hiện thủ tục sáp nhập công ty
* Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
* Pháp luật điều chỉnh hoạt động M&A

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trình tự thực hiện sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục

Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học. 

Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. 

Nếu chưa quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

Xem thêm Thủ tục xin quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Hồ sơ thực hiện sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách

- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

Xem thêm Thủ tục cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

Yêu cầu khi sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục

Việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

* Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
* Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
* Để một thương vụ M&A thành công
* Những vấn đề phát sinh trong thương vụ M&A

Trên đây là phần tư vấn của QGVN về Trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục. Mọi ý kiến thắc mắc Quý khách hãy liên hệ ngay với QGVN qua Hotline 0916 158 666 để gặp Luật sư tư vấn.