* Công bố lưu hành mỹ phẩm
* Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc
* Giấy phép hoạt động của cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)
* Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

Thị trường mỹ phẩm tiềm năng đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư do nhu cầu tiêu dùng mỹ phẩm hiện nay ngày càng phát triển. Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm từ đó cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng để đi vào hoạt động các cơ sở này phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Sau đây, QGVN xin tư vấn cho Quý khách hàng về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm: 

Cơ sở pháp lý

- Luật đầu tư 2014;

- Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Xem thêm Thủ tục đăng ký sử dụng mã số, mã vạch (MSMV)

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Điều kiện về nhân sự: 

Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

+ Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

- Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

+ Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

+ Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

+ Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.

Xem thêm Quảng cáo thực phẩm chức năng, dịch vụ thẩm mỹ: Điều kiện, thủ tục mới nhất

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

- Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

- Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất.

Xem thêm Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

+ Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế.

+ Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết) và phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục.

- Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

+ Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

+ Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

* Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc phẩm quyền của Sở Y tế
* Dịch vụ xin cấp Giấy phép con của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
* Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng
* Thủ tục xin giấy phép tổ chức sự kiện

Nếu Quý khách hàng vẫn còn băn khoăn về các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm hoặc muốn được QGVN cung cấp dịch vụ này xin liên hệ với QGVN qua Hotline 0916 158 666. QGVN rất sẵn lòng để giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng.