* Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu
* Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm
* Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng
* Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Sau khi đăng ký sử dụng tổ chức, cá nhân sẽ được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch. QGVN xin tư vấn các quy định Pháp luật về thủ tục này như sau:

► Căn cứ pháp lý

Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BKHCN quyết định về việc ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch";

 Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

► Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

(1) Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu (02 bản);

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);

(3) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu (02 bản).

Xem thêm Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

► Thẩm quyền cấp Giấy đăng ký mã số mã vạch

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ

► Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký mã số mã vạch

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nộp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số mã vạch thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung;

 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đóng các khoản phí theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số mã vạch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch.

Bước 3: Trả kết quả tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.

► Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

⇒ Lưu ý: Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

Xem thêm Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc

                                                      

► Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí)

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm): 500.000 đồng;

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm): 800.000 đồng;

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm): 1.500.000 đồng;

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm): 2.000.000 đồng;

⇒ Lưu ý: Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

Xem thêm Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

► Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của QGVN bao gồm

(1) Tư vấn và giải đáp các vướng mắc trước khi đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp;

(2) Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký;

(3) Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch và gửi cho khách hàng ký;

(4) Đại diện Quý khách hàng nộp và theo dõi hồ sơ và trả lời về việc đăng ký mã số mã vạch của Cơ quan nhà nước;

(5) Nhận kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch và bàn giao lại trực tiếp cho khách hàng.

* Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đa cấp
* Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
* Quy định về ghi nhãn hàng hóa xuất nhập khẩu
* Công bố lưu hành mỹ phẩm

Trên đây là quy định pháp luật liên quan tới Thủ tục đăng ký mã số mã vạch mà QGVN cung cấp cho Quý khách hàng. Mọi ý kiến thắc mắc hay muốn được cung cấp dịch vụ từ QGVN xin Quý khách hàng liên hệ tới Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.