Công ty của mình là công ty cổ phần có trụ sở ở Hà Nội và chi nhánh tại Quảng Ninh. Tuy nhiên hiện nay muốn đóng chi nhánh tại Quảng Ninh thì cần thực hiện thủ tục như thế nào?
 
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến QGVN, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:
 
Căn cứ pháp lý:
 
Luật doanh nghiệp 2014
 
Nghị định 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 
Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế
 
Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, công ty của bạn cần gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
 
Bên cạnh Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
 
o Quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
o Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 
o Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 
o Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 
o Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 
Ngoài ra công ty của bạn còn cần thực hiện nghĩa vụ thông báo tới cơ quan thuế cụ thể theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC về hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:
 
o Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
 
o Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
 
o Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;
 
o Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.
 
Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh là đơn vị trực thuộc của công ty, công ty phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh để chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp cho chi nhánh
 
Lưu ý: Công ty có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 
Thời gian: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định tại khoản 2 Điều này, Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 
Hậu quả pháp lý:
 
Chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.