* Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
* Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
* Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân

Để thực hiện việc xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc thú y. Trước tiên Quý khách cần chuẩn bị và thực hiện theo những trình tự sau:

Trình tự thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

Bước 1: Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh;

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc phẩm quyền của Sở Y tế

Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

- Chứng chỉ hành nghề thú y.

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

Xem thêm Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y

Phí đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

- Đối với cửa hàng: 225.000 đồng/ lần

- Đối với đại lý: 450.000 đồng/ lần

* Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
* Thủ tục cấp biên bản kiểm tra đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy
* Thủ tục đăng ký sử dụng mã số, mã vạch (MSMV)

Trên đây là quy trình đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y. Để nhận được hỗ trợ về giấy tờ và thủ tục nhanh nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0916 158 666 hoặc 0948 689 869​ để gặp luật sư tư vấn.