Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. 

Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.

Thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ
♦ Tìm hiểu về dịch vụ thanh toán Mobile money
♦ QR CODE LÀ GÌ?

► Thành phần hồ sơ

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

(2) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

(3) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

(4) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

(5) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

(6) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4, 5 và 6 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Xem thêm Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

► Trình tự thực hiện

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

► Cơ quan thực hiện

Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem thêm Tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu

 Phí, lệ phí

⇒ Phí: 100.000 Đồng - Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm

(i) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); 

(ii) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; 

(iii) Tác phẩm báo chí; 

(iv) Tác phẩm âm nhạc; 

(v) Tác phẩm nhiếp ảnh.

⇒ Phí: 300.000 Đồng - Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: 

(i) Tác phẩm kiến trúc; 

(ii) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

⇒ Phí: 400.000 đồng - Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: 

(i) Tác phẩm tạo hình; 

(ii) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

⇒ Phí: 500.000 đồng - Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: 

(i) Tác phẩm điện ảnh; 

(ii) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

⇒ Phí: 600.000 đồng (Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính)

♦ Những đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Pháp luật
♦ Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến
♦ Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ với Luật sư tư vấn của QGVN theo Hotline 0916 158 666