► 1. Cơ sở pháp lý

♦ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

♦ Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

♦ Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;

♦ Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014; số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016;

♦ Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

► 2. Các trường hợp được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

♦ Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định :

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a. Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b. Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c. Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d. Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.”

♦ Như vậy, người sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp trên có thể tiến hành thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

► 3.  Những lợi ích của giấy phép con mang lại cho doanh nghiệp

♦ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

♦ Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

► 4. Công việc QGVN sẽ thực hiện khi có yêu cầu từ Quý khách hàng

Khi có khách hàng yêu cầu về tư vấn và hỗ trợ về “Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” QGVN sẽ thực hiện các công việc sau đây:

♦ Tư vấn về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

♦ Kiểm tra các điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

♦ Soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

♦ Thay mặt khách hàng theo dõi quá trình giải quyết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

♦ Thay mặt khách hàng nhận kết quả từ cơ quan Nhà nước.

♦ Bàn giao hồ sơ và kết quả cho khách hàng.

 

► 5Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 2: Sau 30 ngày kể từ khi niêm yết thông tin mất Giấy chứng nhận mà không tìm lại được thì Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai;

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc kiểm tra trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính; lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét hồ sơ, ra Quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận (đối với trường hợp mất trang bổ sung), đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận mới hoặc trang bổ sung mới.

Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương, tiến hành chỉnh lý, cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan; trả Giấy chứng nhận theo quy định.

 
► 6 Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai địa bàn nơi có đất.

 

► 7 Thời hạn giải quyết

♦ Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận, trang bổ sung bị mất; cấp lại Giấy chứng nhận, trang bổ sung bị mất và trao Giấy chứng nhận, trang bổ sung cho người được cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

♦ Thời hạn giải quyết các công việc nêu trên không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

♦ Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc phải thông báo bổ sung hồ sơ (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời hạn nêu trên).

 

► 8. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

♦  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/ thành phố nơi có đất.

♦  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

 

► 9Kết quả của thủ tục hành chính

♦   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 
► 10. Lý do Quý khách hàng nên chọn QGVN hỗ trợ trong quá trình thực hiện

(1)     QGVN cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ uy tín, hiệu quả và nhanh chóng;

(2)     QGVN luôn đem đến quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý;

(3)     QGVN luôn tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng;

(4)     Không phát sinh thêm chi phí, yêu cầu;

(5)     Thời gian thực hiện nhanh;

(6)     Không phải di chuyển;

(7)     Quý khách hàng được Luật sư có trên 15 năm kinh nghiệm về Luật Đất Đai tư vấn miễn phí;

(8)     QGVN nhận hồ sơ và bàn giao kết quả tận nơi theo yêu cầu

(9)   QGVN cam kết chịu trách nhiệm đối với dịch vụ tư vấn pháp lý;

(10)   Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tận tâm và chuyên nghiệp, QGVN cam kết bàn giao cho Quý khách hàng kết quả một cách nhanh      chóng nhất.

 

QGVN luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn Quý khách hàng “Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Mọi khó khăn, vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại Hotline  0916 158 666 (24/7) để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.