QGVN xin cung cấp đến Quý khách hàng về dịch vụ tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản, cụ thể:

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD, Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD cụ thể là:

- Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;

- Phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

- Phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;

- Phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động;

- Trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để quản lý, hồ sơ thực hiện theo Khoản 6 Điều 2  Thông tư 28/2016/TT-BXD.

Thủ tục thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Khi đã đáp ứng các yêu cầu trên, doanh nghiệp cần làm hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản và gửi tới Phòng quản lý nhà và kinh doanh bất động sản thuộc Sở Xây dựng nơi công ty bạn có trụ sở chính.

Thời gian: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Xây dựng gửi báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên Website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam

- Hồ sơ bị từ chối: Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt động, Sở Xây dựng thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Hồ sơ hợp lệ: Nếu hồ sơ hợp lệ việc thành lập sàn giao dịch bất động sản của công ty bạn sẽ được hoàn thành trong thời gian 10 ngày làm việc nêu trên kể từ ngày nộp hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả.

Hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản

1. Văn bản Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản 

2. Bản sao hợp lệ (chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ bất động sản

3. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động

4. Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản.

Hồ sơ này phải có các nội dung quy định tại Điểm 3 Khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD như sau:

6. Điều 24 được sửa đổi như sau:

"Điều 24. Việc thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản

3. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn"

Sau khi thực hiện các thủ tục trên và được Bộ xây dựng đăng tải thông tin thì sàn giao dịch bất động sản có thể hoạt động.

Trên đây là tư vấn của QGVN về thủ tục thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.