Đề nghị tư vấn:

Đơn vị tôi đang có kế hoạch sơn toàn bộ nhà làm việc và điều trị. Dự toán hết hơn 400tr đồng. Tôi muốn hỏi gói thầu này có được thực hiện chỉ định thầu rút gọn không và nếu được thực hiện chỉ định thầu rút gọn thì đơn vị nào có thẩm quyền ra quyết định chỉ định thầu. Theo quy định thì đơn vị tôi được phép ra quyết định chỉ định thầu đối với gói thầu dưới 100tr. tuy nhiên đó là đối với gói thầu mua sắm thường xuyên. còn gói thầu này tôi chưa xác định được thộc gói thầu xây lắp hay gì cả. Rất mong nhận được sự tư vấn và hướng dẫn của quý luật. 

Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Thông tư 58/2016/TT-BTC

2. Giải quyết vấn đề

Để xác định gói thầu sơn nhà làm việc và khu điều trị của trung tâm bạn thuộc loại nào, có thể xem xét quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 2 Thông tư 58/2016/TT-BTC như sau:

Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản…

Như vậy, việc sơn tòa nhà làm việc và khu điều trị thuộc diện sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, đây thuộc gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn.

Chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong các trường hợp theo quy định tại Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC:

Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng.

Như vậy, đơn vị của anh chỉ được áp dụng chỉ định thầu đối với trường hợp giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng. Trường hợp này, giá gói thầu lên tới hơn 400.000.000 đồng, không thể áp dụng hình thức chỉ định thầu được. Thay vào đó, đơn vị của bạn có thể tham khảo hình thức chào hàng cạnh tranh. Theo đó, chào hàng cạnh tranh được quy định cụ thể tại Điều 18 Thông tư 58/2016/TT-BTC:

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 2 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

Như vậy, trường hợp của đơn vị bạn có thể tham khảo hình thức chào hàng cạnh tranh với giá trị gói thầu là hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, đơn vị của bạn có thể áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, theo đó:

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng.

Do Điểm a Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 quy định về gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản thuộc đối tượng áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được tiến hành cụ thể tại Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

– Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

Lập bản yêu cầu báo giá; Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thông mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.

– Nộp và tiếp nhận báo giá: Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu.

– Đánh giá các báo giá:

Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt quá giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn. Bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.