* Thủ tục xin cấp phép treo bảng, biển quảng cáo
* Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
* Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc
* Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

Quảng cáo thực phẩm chức năng
 
Thực phẩm chức năng ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường với nhiều mẫu mã, hình thức cũng như chức năng khác nhau. Đồng nghĩa rằng sức cạnh tranh của các công ty, doanh nghiệp rất lớn, đòi hỏi họ phải có các biện pháp, chiến lược để thúc đẩy mặt hàng của mình tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Một trong các chiến lược được hầu hết các công ty, doanh nghiệp áp dụng là quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, không phải cứ muốn quảng cáo là pháp nhân được phép quảng cáo. Hình thức quảng cáo như thế nào? Mặt hàng nào được phép quảng cáo?
 
Điều kiện để được phép quảng cáo
 
- Tổ chức yêu cầu đăng quảng cáo phải có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với ngành nghề liên quan đến y tế.
 
- Phải có giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền về quy định an toàn thực phẩm.
 
- Nội dung quảng cáo phải đảm bảo các yếu tố sau:
 
• Tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm
 
• Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
 
• Tác dụng chính và các tác dụng phụ (nếu có)
 
• Khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.
 
• Nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính trung thực, rõ ràng, chính xác không gây hiểu lầm dẫn đến thiệt hại cho người tiếp nhận quảng cáo.
 
- Khi quảng cáo thực phẩm chức năng trên đài, truyền hình thì phải đọc rõ các nội dung quảng cáo, không sử dụng các từ đồng âm hoặc từ địa phương để tránh hiểu lầm.
 
- Không quảng cáo các thực phẩm chức năng mang tính chất chung chung, không rõ công dụng, dễ gây hiểu lầm
 
- Chữ viết trong quảng cáo phải bằng tiếng việt, không sử dụng chữ viết đa nghĩa, khó hiểu (trừ trường hợp pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật quảng cáo 2012)
 
- Trường hợp chữ quảng cáo một sản phẩm có cả chữ tiếng việt và chữ nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng việt, được đặt bên dưới dòng chữ tiếng việt. Khi đọc nội dung quảng cáo trên đài, truyền hình phải đọc chữ tiếng việt trước.

Xem thêm Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 
Hồ sơ thực hiện xin phép quảng cáo
 
- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của người nước ngoài
 
- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
 
Nội dung cần xác nhận gồm:
 
• Trường hợp quảng cáo bằng đài nói hoặc truyền hình: Một bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa ghi hình hoặc đĩa ghi âm thanh. Ba bản ghi kịch bản dự kiến quảng cáo.
 
• Trường hợp quảng cáo không phải bằng đài nói hoặc truyền hình: Ba bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo.
 
• Trường hợp quảng cáo tại hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định trong hai trường hợp quảng cáo trên thì phía tổ chức quảng cáo cần phải cung cấp thêm mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực, chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian, báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược.
 
- Mẫu sản phẩm quảng cáo
 
- Trường hợp bên yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo là bên được ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền
 
- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
 
- Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
 
- Các tài liệu trong hồ sơ phải được sắp xếp rõ ràng theo trình tự quy định, giữa các phần phải được ngăn cách với nhau bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu.
 
- Các giấy tờ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực (6 tháng)
 
Xem thêm Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ
 
Nhu cầu làm đẹp hiện nay không chỉ có đối tượng là các chị em phụ nữ mà còn có cả nam giới. Chính vì thế các cơ sở, trung tâm thẩm mỹ viện ồ ạt mở ra, sử dụng nhiều hình thức quảng cáo để làm nổi bật tên thương hiệu của mình. Để thúc đẩy lợi nhuận thu được mà nhiều cơ sở thẩm mỹ không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc quảng cáo và hoạt động thẩm mỹ.
 
Điều kiện để được phép quảng cáo
 
-  Nội dung quảng cáo phải phù hợp với giấy phép hoạt động của cơ sở thẩm mỹ về việc khám chữa bệnh theo quy định.
 
- Nội dung quảng cáo phải đảm bảo các yếu tố sau:
 
• Tên, địa chỉ của cơ sở thẩm mỹ nơi được cấp phép hoạt động
 
• Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép
 
• Hình thức, phương pháp thẩm mỹ phải được công bố rõ nguồn gốc, chỉ định
 
• Nội dung quảng cáo phải mang tính chính xác, rõ ràng.

- Người hành nghề thẩm mỹ phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh liên quan đến công việc mình làm
  
- Khi quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ trên đài, truyền hình thì phải đọc rõ các nội dung quảng cáo, không sử dụng các từ đồng âm hoặc từ địa phương để tránh hiểu lầm.
 
- Không quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ mà người hành nghề thẩm mỹ không có khả năng thực hiện hoặc không nằm trong danh sách ngành nghề đăng kí kinh doanh.
 
- Khi quảng cáo bằng tờ rơi thì chữ viết trong quảng cáo phải bằng tiếng việt, không sử dụng chữ viết đa nghĩa, khó hiểu (trừ trường hợp pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật quảng cáo 2012)
 
- Trường hợp chữ quảng cáo một sản phẩm có cả chữ tiếng việt và chữ nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng việt, được đặt bên dưới dòng chữ tiếng việt. Khi đọc nội dung quảng cáo trên đài, truyền hình phải đọc chữ tiếng việt trước
 
Xem thêm Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

Hồ sơ thực hiện xin phép quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ
 
- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của người nước ngoài
 
- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
 
Nội dung cần xác nhận gồm:
 
• Một bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa ghi hình hoặc đĩa ghi âm thanh. Ba bản ghi kịch bản dự kiến quảng cáo. (Trường hợp quảng cáo bằng đài nói hoặc truyền hình)
 
• Ba bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo (Trường hợp quảng cáo không phải bằng đài nói hoặc truyền hình)
 
• Ngoài các tài liệu quy định trong hai trường hợp quảng cáo trên thì phía tổ chức quảng cáo cần phải cung cấp thêm mẫu quảng cáo sử dụng trong hội nghị, hội thảo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực, chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian, báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược.
 
- Mẫu sản phẩm quảng cáo
 
- Trường hợp bên yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo là bên được ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền
 
- Bản thông tin chi tiết về dịch vụ thẩm mỹ đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
 
- Trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì cá nhân, tổ chức cần cung cấp tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng, nội dụng quảng cáo là đúng sự thật. Thông tin sản phẩm đưa ra đúng quy định pháp luật, tránh trường hợp gây hiểu lầm hoặc nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận mà quảng cáo sai tính năng của sản phẩm.
 
- Các tài liệu trong hồ sơ phải được sắp xếp rõ ràng theo trình tự quy định, giữa các phần phải được ngăn cách với nhau bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu.
 
- Giấy phép hoạt động thẩm mỹ của cơ sở thực hiện dịch vụ thẩm mỹ được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
 
- Chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ của người thực hiện dịch vụ thẩm mỹ được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
 
- Các giấy tờ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực (6 tháng)
 
Xem thêm Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm

Trình tự thực hiện xin phép quảng cáo

- Tổ chức có yêu cầu quảng cáo thực phẩm chức năng hoặc dịch vụ thẩm mỹ nộp hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.
 
- Trong 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung.
 
- Trong 90 ngày đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu
 
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

* Giấy phép hoạt động của cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)
* Thủ tục xin Giấy phép mạng xã hội tại Việt Nam
* Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu
* Thủ tục xin Giấy phép hoạt động ngành in

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan đến xin cấp phép thực hiện quảng cáo xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0916 158 666 hoặc địa chỉ email để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.