Tuy nhiên, hiện nay do rất nhiều văn bản pháp luật mới ra đời điều chỉnh cho vấn đề này, nên đa số các doanh nghiệp vẫn chưa thể nắm bắt được hết quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì lý do này, Luật QGVN xin cung cấp một số thông tin về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu được tính dựa trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà có thu nhập chịu thuế gồm: Doanh nghiệp được hoạt động theo pháp luật Việt Nam; đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có thu nhập chịu thuế; Tổ chức thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài.

Thuế suất là mức thuế phải nộp trên đơn vị chịu thuế Định mức thu thuế tính trên khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu thuế.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC được quy định như sau:

  • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất phổ thông, không được hưởng thuế suất ưu đãi là 22% tính từ ngày 01/01/2014.
  • Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất là 20% nếu có tổng doanh thu trên 01 năm dưới 20 tỷ đồng.
  • Doanh nghiệp hoạt động năm trước liền kề không đủ 12 tháng, mà tổng doanh thu của năm đó chia cho số tháng hoạt động thực tế, nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp đó chịu mức thuế suất là 20%.
  • Tổng doanh thu năm đầu tiên chia cho các tháng hoạt động thực tế của doanh nghiệp mới thành lập dưới 1,67 tỷ đồng thì áp dụng mức thuế suất là 20%;
  • Tính từ ngày 01/01/2016 Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế suất 22% chuyển sang mức thuế suất là 20%;

Thuế suất trong các trường hợp đặc biệt:

  • Doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí thì áp dụng mức thuế suất từ 32 – 50%.
  • Doanh thu từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm áp dụng thuế suất là 50%;
  • Doanh thu từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là bài tư vấn của QGVN về Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2021 . Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.