Căn cứ pháp lý:

 • Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;
 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định 24a/2016/NĐ-CP;
 • Thông tư 19/2020/TT-BXD;
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;

Trường hợp, doanh nghiệp muốn chứng minh chất lượng sản phẩm sơn Epoxy nhằm khẳng định uy tín với khách hàng, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp nên lựa chọn đăng ký hợp chuẩn sơn.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định tại Điều 16 Luật chát lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Điều 33, Khoản 2 Điều 35 – Nghị định 24a/2016/NĐ-CP:

 • Công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 – Luật chất lượng sản phẩm năm 2007, ghi nhãn hàng hóa tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.
 • Thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn công bố áp dụng và chịu trách nhiệm về chất lượng theo quy định của pháp luật đối với sơn epoxy do đơn vị kinh doanh.

Để công bố hợp chuẩn có thể lựa chọn phướng án sau:

 • Phương án 1: Công bố hợp chuẩn dựa trên Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức công bố hợp chuẩn.
 • Ưu điểm: Quý khách hàng không phải thực hiện bước chứng nhận hợp quy tại tổ chức thứ 3 nên sẽ giảm thiểu chi phí.
 • Nhược điểm: Quý khách hàng sẽ không được sử dụng dấu hợp chuẩn cho sản phẩm của mình nên khó tạo được niềm tin với người tiêu dùng.
 • Phương án 2: Kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký thực hiện;
 • Ưu điểm: Được thực hiện bởi tổ chức thứ ba khác (có đủ tiêu chuẩn chứng nhận đã được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền) nên hồ sơ được đảm bảo tính chính xác cao. Ngoài ra, Quý khách hàng được phép sử dụng con dấu cho sản phẩm của mình làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ.
 • Nhược điểm: Quý khách hàng sẽ phải bỏ thêm chi phí cho thủ tục đánh giá, đăng ký giấy chứng nhận hợp quy tại tổ chức thứ ba khác.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh

Nơi đăng ký công bố hợp chuẩn: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức đăng ký kinh doanh.

Tổ chức thử nghiệm: Tổ chức thử nghiệm thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa là tổ chức đã thực hiện đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Tổ chức chứng nhận: Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là tổ chức đã thực hiện đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi tắt là tổ chức chứng nhận đã đăng ký).

Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị:

Đối với Phương án 1:

 • Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;
 • Bản sao y bản chính Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
 • Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư này) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý (nếu có);
 • bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực (nếu có);
 • Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư này) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Đối với Phương án 2:

 • Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);
 • Bản sao y bản chính Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
 • Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.

Trên đây là bài tư vấn của QGVN về Công bố hợp chuẩn, hợp quy Sơn Epoxy. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.