* Dịch vụ xin cấp Giấy phép con của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
* Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm
* Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm
* Thủ tục đăng ký sử dụng mã số, mã vạch (MSMV)

Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người không chỉ đơn thuần là hàng nội địa, các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài được nhập khẩu vào Việt Nam đang dần có chỗ đứng trên thị trường do sự phong phú và hiệu quả của sản phẩm.

Sản phẩm nhập khẩu muốn lưu hành trên thị trường trong nước phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn,…và phải được công bố chất lượng bằng việc đăng ký bản công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu .

► Căn cứ pháp lý

Luật An toàn thực phẩm 2010;

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

► Các mặt hàng bắt buộc phải làm thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

(1) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

(2) Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

(3) Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Xem thêm Công bố lưu hành mỹ phẩm

► Trình tự thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định

Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp)

Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này và được kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm trả Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Xem thêm Thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

                                                 

► Thành phần hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

(1) Bản công bố chất lượng sản phẩm theo mẫu;

(2) Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận y tế của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

(3) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế;

(4) Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

(5) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

► Quy trình đăng ký bản công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu tại QGVN

(1) Tiếp nhận thông tin và tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng;

(2) Tư vấn, hướng dẫn toàn diện các thủ tục pháp lý phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

(3) Ký hợp đồng với khách hàng;

(4) Soạn thảo và thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(5) Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ;

(6) Gửi giấy chứng nhận tận tay cho khách hàng.

* Ủy thác xuất nhập khẩu hàng đông lạnh đúng hay sai?
* Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất
* Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc phẩm quyền của Sở Y tế
* Thủ tục xin giấy phép phân phối rượu

Trên đây là bài tư vấn của QGVN về Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu. Để biết thêm chi tiết, quý khách xin vui lòng liên hệ Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.