* Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm
* Công bố lưu hành mỹ phẩm
* Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu
* Thủ tục xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm.

► Căn cứ pháp lý

Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết môt số điều của Luật An toàn thực phẩm.

► Thành phần hồ sơ

Đối với sản phẩm nhập khẩu

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty nhập khẩu (02 bản sao có chứng thực);

Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm;

Bản phân tích thành phần sản phẩm hoặc phiếu kiểm định của cơ quan kiểm nghiệm độc lập nước xuất xứ;

Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân);

 03 mẫu nhãn sản phẩm.

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đưa sản phẩm ra thị trường (02 bản sao có chứng thực);

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (02 bản sao có chứng thực);

Mẫu sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm định sản phẩm;

 Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân);

03 mẫu nhãn sản phẩm.

Đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn góc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có: 

Bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.

Xem thêm Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc

► Thời gian giải quyết:

(i) Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh.

(ii) Thời hạn hiệu lực của phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm. 

► Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm

(1) Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm;

(2) Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm;

(3) Thuộc Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

(4) Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Xem thêm Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

► Dịch vụ của QGVN về công bố chất lượng phụ gia thực phẩm:

(1) Tư vấn miễn phí và toàn diện các vấn đề có liên quan đến thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành;

(2) Kiểm tra, đánh giá các yêu cầu cũng như các giấy tờ mà khách hàng cung cấp;

(3) Xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm sản phẩm( nếu chưa có);

(4) Tiến hành soạn thảo và nộp hồ sơ cho Quý khách hàng;

(5) Đại diện Quý khách hàng nộp và theo dõi hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(6) Đại diện nhận Giấy phép công bố và bàn giao lại hồ sơ cho Quý khách hàng.

* Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
* Thủ tục xin cấp phép treo bảng, biển quảng cáo
* Quảng cáo thực phẩm chức năng, dịch vụ thẩm mỹ: Điều kiện, thủ tục mới nhất
* Thủ tục cấp biên bản kiểm tra đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

Trên đây là bài tư vấn của QGVN về Thủ tục công bố chất lượng phụ gia thực phẩm. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 hoặc 0948 689 869 để gặp luật sư tư vấn.