Các bên trong doanh nghiệp đó vẫn thực hiện giao kết hợp đồng với người lao động nhưng người lao động đó lại sang làm việc cho một người sử dụng lao động khác và chịu sự điều hành của người này.

Để có thể hoạt động cho thể lại lao động doanh nghiệp pháp xin cấp giấy phép hoạt động, thực hiện hoạt động tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động với người lao động.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có 02 điều kiện bắt buộc mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được hoạt động cho thuê lại lao động:

 • Đối với người đại diện theo pháp luật: đồng thời là người quản lý, không có tiền án, có kinh nghiệm chuyên môn hoặc đã quản lý hoặc cung ứng lao động từ đủ 36 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
 • Đối với doanh nghiệp: phải thực hiện ký quỹ hai tỷ đồng.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 05 Phụ lục III Nghị định 145/2020/NĐ-CP;
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật theo Mẫu số 07 Phụ lục III;
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người đại diện theo pháp luật hoặc phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch còn thời hạn nếu người đại diện là người nước ngoài;
 • Giấy chứng minh về trình độ, chuyên môn, quá trình quản lý, cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật như: hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII.

Đối với các văn bản nước ngoài đều phải được dịch thuật ra tiếng việt, được chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1; Nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Nhận Giấy biên nhận do Cơ quan tiếp nhận cấp trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.

Bước 3; Đánh giá tính hợp lệ hồ sơ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thẩm tra, đồng thời trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định cấp giấy phép trong thời hạn 20 ngày nếu hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp doanh nghiệp sẽ được yêu cầu bổ sung trong thời hạn 10 ngày.

Bước 4; Nhận giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày làm việc tình từ ngày nhận được hồ sơ từ Cơ quan thẩm tra.

Thời hạn của Giấy phép là 60 ngày kể từ ngày được cấp và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là 60 tháng.

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về cho thuê lại lao động;
 • Soạn thảo tài liệu và chuẩn bị hồ sơ giúp khách hàng;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước;
 • Đại diện khách hàng giải trình các vấn đề khác;
 • Nhận kết quả và chuyển giao kết quả cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn sau hoàn thành thủ tục.

Trên đây là bài tư vấn của QGVN về Dịch vụ tư vấn cho thuê lại lao động năm 2021. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.